Bác Hồ

Bộ sư tập hoa Lan

LIÊN KẾT WEBSITE

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Tuyết Giao)

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  ME_YEU.jpg 511.flv 36.flv 35.flv 34.flv 33.flv 32.flv 311.flv 30.flv 29.flv 28.flv 27.flv 26.flv 37.flv 38.flv 49.flv 1_Ly_sua.flv Van_ngu_duoc_khi_troi_going_bao.flv Trai_tim_cua_khi.flv Tim_ban.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Thời Tiết tại Cà Mau

  Sắp xếp dữ liệu

  Tìm Kiếm với Google

  Google

  Gốc > Bài viết > Kế hoạch của nhà trường >

  Kế hoạch "Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo họcsinhyếu"

  PHÒNG GD-ĐT TRẦN VĂN THỜI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

  TRƯỜNG TH SÔNG ĐỐC 1                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

   Số: 13/KH-HT                                          Sông Đốc, ngày 30 tháng 08 năm 2011

                    KẾ HOẠCHBỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM

                                                                            NĂM HỌC 2011-2012

       Căn cứ Công văn số 290/KH-GD huyện Trần Văn Thời ngày 23 tháng 03 năm 2007;Căn cứ Kế hoạch năm học 2011-2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Trần Văn Thời;

       Căn cứ Kế hoạch thực hiện năm học của Trường tiểu học Sông Đốc 1;Căn cứ kết quả học tập của học sinh năm học trước, năm học 2011- 2012 BGH Nhà trường lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém của trường như sau:

  I/. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

       Qua một năm thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" chất lượng trong hoạt động giáo dục nói chung và chất lượng dạy và học nói riêng đã được cấp quản lý giáo dục chỉ đạo, thực hiện và đánh giá một cách nghiêm túc, tuy nhiên do đặc điểm trường học dân cư biến động thường xuyên, kinh tế gia đình một số gia đình gặp khó khăn là nguyên nhân hàng năm có học sinh yếu kém.Khảo sát mức độ yếu, kém của học sinh ở trường để tìm ra nguyên nhân, từ đó chỉ đạo giáo viên có biện pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tượng học sinh.Tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém trong hè và trong năm học.

  II/. NỘI DUNG.

       1. Quản lý chỉ đạo về công tác dạy học.

       - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo học sinh.

       - Quản lý kế hoạch giảng dạy, quản lý giờ lên lớp, dự giờ và phân tích sư phạm giờ dạy.

       - Quản lý việc kiểm tra, đánh giá giáo viên.

       - Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học.

       - Chỉ đạo các tổ chuyên môn.

       - Bồi dưỡng giáo viên.

       - Kiểm tra việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ (căn cứ theo điều lệ của nhà trường).

       - Cán bộ quản lý phải nắm thông tin từ giáo viên bộ môn, cán bộ phụ trách Đoàn Đội, cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội để giúp đỡ các em học thêm ở nhà.

       - Chỉ đạo giáo viên lớp tạo điều kiện giúp đỡ học sinh yếu, tìm ra nguyên nhân yếu kém của từng học sinh, giúp đỡ cho các em hoà nhập với tập thể lớp.

       - Vận động (Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội khuyến học hỗ trợ tập vở đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn).

       - Tang cường các nề nếp hoạt động chuyên môn như: quản lí kế hoạch giảng dạy của giáo viên theo kiến thức kỹ năng , quản lí giờ lên lớp, quản lí việc dự giờ phân this sư phạm giờ dạy, quản lí kiểm tra đánh giá giáo viên và học sinh, quản lí việc thực hiện chương trình và đổi mới ppDH, quản lí sử dụng phương tiện thiết bị , quản lí hoạt động tổ chuyên môn và bồi dưỡng giáo viên.

       - Phân công trách nhiệm Bồi dưỡng, phụ đạo cho từng giáo viên đảm nhiệm.

       - Khảo sát chất lượng đầu năm để tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi bồi dưỡng ngay từ đầu năm học có kế hoạch và giáo án để bồi dưỡng cho học sinh giỏi.

       2. Đối với giáo viên.

       - Thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của giáo viên theo điều lệ nhà trường.

       - Nắm bắt thông tin từ các giáo viên dạy môn, TPT Đội, cha mẹ học sinh để đề xuất với nhà trường các biện pháp giảng dạy, giáo dục cho phù hợp.

       - Thực hiện tốt công tác giảng dạy với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học và kết hợp với việc sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học tự làm phục vụ cho tiết dạy, áp dụng tốt phương pháp giảng dạy "Lấy người học làm trung tâm".

       - Thực hiện đúng quy định về sự phân công của nhà trường và chịu trách nhiệm về bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

       - Thực hiện giáo dục cho học sinh động cơ học tập đúng đắn.

       - Sau khảo sát đầu năm , GVCN thông báo đến CMHS Đối vối học sinh yếu để gia đình giúp đỗ thêm.

  III/ SỐ LIỆU HỌC GIỎI, YẾU

  1/ Số lượng học sinh giỏi, yếu đầu năm

    
  Khối lớp Tổng số học sinh Học sinh giỏi Học sinh yếu Ghi chú
  TS % TS %
  1            
  2            
  3            
  4            
  5            
  Cộng            
   2/ Phấn đấu cuối năm đạt 
  Khối lớp Tổng số học sinh Học sinh giỏi Học sinh yếu Ghi chú
  TS % TS %
  1            
  2            
  3            
  4            
  5            
  Cộng            
   

  IV/. KẾ HOẠCH.

   
  Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Người kiểm tra Ghi chú
  01/08/201115/08/2011 - Phụ đạo học sinh yếu ở trường 32 em. Phó hiệu trưởngTổ khối trưởng Hiệu trưởng  
  15/08/201112/09/2011 - Xây dựng kế hoạch, phân công các tổ khối.- Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm để nắm được đối tượng học sinh giỏi, học sinh yếu. Hiệu trưởngPhó hiệu trưởngKhối trưởngGVCN Hiệu trưởng  
  12/09/201130/09/2011 - Chỉ đạo tổ khối lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu tại lớp.- Các chức các phương pháp dạy học theo nhóm đối tượng học sinh. Phó hiệu trưởng Hiệu trưởng Nắm được đối tượng học sinh yếu theo mức độ yếu về kiến thức, kỹ năng.
  01/10/201130/10/2011 - Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi.- Tổ chức phụ đạo học sinh yếu. Phó hiệu trưởngTổ khối trưởngGiáo viên Hiệu trưởng Tất cả học sinh yếu chú trọng khối 1 và khối 5.
  03/11/201128/11/2011   - Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Phó hiệu trưởngGVCN Hiệu trưởng Tất cả học sinh các khối lớp. Bồi dưỡng HS giỏi chú trọng HS khối 5
  01/12/201126/12/2011 - Bồi dưỡng HS giỏi.- Phụ đạo HS yếu. Phó hiệu trưởngGVCN Hiệu trưởng Tất cả HS các khối lớp.
  05/01/201213/02/2012 - Kiểm tra đối chiếu đối tượng HS yếu về kiến thức kỹ năng.- Bồi dưỡng HS giỏi. Phó hiệu trưởngGVCNGVBM Hiệu trưởng - HS yếu tất cả các khối lớp.- HS giỏi chú trọng HS khối 5
  16/02/201120/03/2011 - Bồi dưỡng HS giỏi.- Phụ đạo HS yếu, bổ túc kiến thức cho HS. Phó hiệu trưởngPhó hiệu trưởng Hiệu trưởng - Chú trọng đưa HS giỏi lớp 5 đi dự thi vòng tỉnh
  20/04/201231/05/2012 - Chọn lọc HS yếu phải thi lại, phụ đạo trong hè. Phó hiệu trưởngGVCN Hiệu trưởng Tất cả HS các khối lớp
  01/06/201230/07/2012 - Chọn HS yếu phải thi lại, định hình cho các nhóm phải phụ đạo.- Tổ chức dạy phụ đạo cho HS yếu, HS phải thi lại các môn học. GVCN được phân công Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng Tất cả HS phải thi lại, chú trọng đến khối lớp 1 và HS lớp 5 chưa hoàn thành chương trình tiểu học.- Tổ chức cho HS thi lại đợt 2, 3

  IV/. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

       1. Hiệu trưởng triển khai đến cán bộ, giáo viên nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

       Tổ chức thực hiện theo yêu cầu Công văn số 349/SGD-ĐT - VP ngày 20/03/2007 của Sở Giáo dục & Đào tạo.

       2. Phân công phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ khối trưởng tổ chức rà soát, theo dõi về phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

       3. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên phụ trách công việc phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

       4. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng kiểm tra thường xuyên về bồi dưỡng phụ đạo học sinh các khối lớp.             

                                                           HIỆU TRƯỞNG                       

                                                       Nguyễn Tuyết Giao                                            

                                                                                                                                        


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Tuyết Giao @ 13:28 29/09/2011
  Số lượt xem: 2116
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến